Idegranshäck eller Thuja Smaragd

Taxus, eller idegran, är vintergröna buskar och träd med variation från låga marktäckare till höga och smala pelare. Idegran har gröna, mjuka, blanka barr i två rader och växer relativt sakta. Idegran är giftig Idegran har det mesta som vi…